F1 Pharma sponsorem konferencji EAFP

25 konferencja European Association of Faculties of Pharmacy pt. „Creative education: towards competences in a patient-oriented pharmacy education” miała miejsce w dniach 15 - 17 maja 2019 r.

Organizatorem konferencji był zespół pracowników Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJCM pod kierunkiem Prof. dr hab. Renaty Jachowicz przy współpracy z Działem Sekcji Organizacji Konferencji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak.

Konferencja była elementem cyklu wydarzeń edukacyjnych poświęconych kształceniu farmaceutów w europejskich uczelniach i wymiany doświadczeń w zakresie najnowszych kierunków kształcenia. W wydarzeniu tym wzięło udział 113 przedstawicieli reprezentujących europejskie organizacje oraz dziekani i prodziekani z 43 uniwersytetów z 24 krajów europejskich, a także z USA i Australii.