Oferta badawcza

F1 Pharma oferuje kompleksowe opracowanie produktu leczniczego obejmujące:

 • rozeznanie literaturowe i analizę patentową wytypowanego produktu leczniczego
 • wykonanie niezbędnych badań preformulacyjnych
 • dobór surowców, substancji czynnych i materiałów opakowaniowych
 • kwalifikacja dostawców
 • przeprowadzenie i optymalizację prób technologicznych wraz z wyznaczeniem parametrów krytycznych opracowanego procesu
 • opracowanie i walidację metod analitycznych
 • planowanie i nadzór nad wytwarzaniem serii pilotażowych
 • badania stabilności i fotostabilności zgodnie z wymaganiami ICH w warunkach przyspieszonych, długoterminowych i pośrednich
 • transfer metod analitycznych do laboratorium docelowego
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji technologicznej i analitycznej
 • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej (Moduł 3 – jakość)​