Misja i Polityka jakości

Misją firmy jest opracowywanie produktów leczniczych o najwyższej jakości, by w ten sposób pomagać ludziom chorym. Łączymy osiągnięcia nauki z doświadczeniem praktyki przemysłowej. Dążymy do stosowania rozwiązań innowacyjnych, racjonalnych, możliwie najprostszych.

 


 

Nasze działania cechuje skuteczność i efektywność kosztowa. Kluczowe znaczenie dla działalności firmy ma satysfakcja klientów. Będziemy o nią zabiegać przez stosowanie najbardziej wymagających standardów jakości, przez terminową realizację prac, jak i przez postawę uczciwości, szczerości, otwartości, szacunku do człowieka i wykonywanej pracy.

 


 

Gwarantuje to Zespół, posiadający wieloletnie i komplementarne doświadczenie z obszarów syntezy, technologii, analityki, kontroli i zapewnienia jakości, nabyte podczas pracy w krajowych i międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych.

 


 

Aby zapewnić właściwą jakość naszej pracy, oferowanych produktów oraz usług, opracowano i wdrożono system zapewnienia jakości w oparciu o wymagania Dobrej Praktyki Wytwórczej (GMP). System jest stale weryfikowany i doskonalony.

 


 

Opracowania są realizowane zgodnie ze standardami rynków UE i USA,w oparciu o wytyczne EMEA, FDA oraz ICH, z uwzględnieniem elementów Process Analytical Technology (PAT) oraz Quality by Design (QbD).

 

 

Zarząd i cały Zespół aktywnie uczestniczy w realizacji Polityki Jakości firmy.

 

Zarząd F1 Pharma sp. z o.o.