Powołanie spółki F1 Pharma

W dniu 15 października 2010 r. fundusz JCI Venture powołał spółkę F1 Pharma Sp. z o.o.

F1 Pharma łączy wieloletnie doświadczenie zespołu założycielskiego wywodzącego się z międzynarodowego sektora farmaceutycznego z dokapitalizowaniem i wsparciem merytorycznym ze strony JCI Venture. Spółka będzie ukierunkowana na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w obszarze farmacji, zarówno w formie własnych projektów, jak i na zlecenie klientów zewnętrznych.

Założyciele F1 Pharma to osoby łączące dorobek akademicki z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz przemysłu farmaceutycznego, reprezentujące kompetencje z zakresu badań i rozwoju produktów, analityki, zapewnienia jakości oraz syntezy organicznej. F1 Pharma dysponuje zasobami umożliwiającymi prowadzenie kompleksowych prac niezbędnych do wprowadzenia produktu leczniczego na rynek, kontrolę jakości i zwalnianie do obrotu, a także weryfikację dostawców i wytwórców kontraktowych oraz rejestrację leków.

JCI Venture Sp. z o.o.  jest specjalistycznym funduszem inwestującym w projekty podwyższonego ryzyka z obszaru life science w pierwszej fazie ich rozwoju. Udziałowcami JCI Venture Sp. z o.o. jest Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz SATUS Venture Sp. z o.o.