European funds

 

Program SZYBKA ŚCIEŻKA dla MŚP, małe projekty 

    

F1 Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie realizuje w latach 2017-2018 projekt pt: „Opracowanie nowatorskich form leków mukolitycznych, dogodnych do przyjmowania przez dzieci, osoby w podeszłym wieku i cierpiących na zwężenie przełyku”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 3/1.1.1/2017 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r. (Konkurs 3/1.1.1/2017)

Cel i planowane efekty projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R mających na celu opracowanie dwóch znacząco ulepszonych produktów leczniczych zawierających substancję czynną o działaniu mukolitycznym stosowaną w leczeniu chorób sezonowych oraz choroby genetycznej – mukowiscydozy. Powstałe produkty wyróżniać będzie nowoczesna forma aplikacyjna.

Wartość projektu: 1 470 445.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 099 101.00 zł

 


2nd edition of the INNOTECH programme

    

Our company, in consortium with the Pharmaceutical Institute of Warsaw and the Jagiellonian Centre of Innovation, received funding within the 2nd edition of the Innotech programme organised by the National Centre of Research and Development.

Innotech is a programme supporting science and companies in the scope of projects carried out in various fields of science and industry.

The project „synthesis and new technology of production of drug containing 5-a reductase  inhibitor” carried out on the basis of contract no.  INNOTECH-K2/IN2/65/182982/NCBR/13 dated 11 April 2013 will be carried out between 2013 and 2015.

 


Knowledge, Practice, Personnel – key to success in business

logosy1

 

                 logosy1 (1)

 

loga

 

 F1 Pharma has actively contributed to the improvement of competencies of university cadres in the commercial field, by running a project supported by the Małopolska Agency of Regional Development within the „Knowledge, Practice, Personnel – key to success in business” activity. The project run from January to June 2013.

 


Initiating of innovative activity

loga (1)

loga (2)

loga

Our seed capital has been provided by JCI Venture Sp. z o.o. and obtained from the resources  of the Operative Programme Innovative Economy, co-financed from EU funds and implemented by the Polish Agency for Enterprise Development.

JCI Venture Sp. z o.o. Is an investment fund engaging in life science projects during the initial phase of their development.